Direct naar content

Hoe ziet de jeugdhulp er nu uit?

Hulp dichtbij

Twee partners van de gemeente zorgen voor alle jeugdhulp in de stad. Van het voorkomen van problemen tot specialistische hulp. De partners zijn rondomJou en Kracht. Zij werken ieder in hun eigen gebied. Zij weten goed wat er nodig is in de wijk. En zo is de hulp dicht bij de gezinnen. Kracht en rondomJou doen dat niet alleen. Zij werken samen met andere organisaties om steeds de juiste hulp te bieden.

1 contactpersoon

Voortaan kunnen gezinnen naar een plaats in de wijk met vaste contactpersonen. Daar kan iedereen uit het gezin bij terecht als het gaat over opvoeden en opgroeien. De contactpersoon is er om vragen te beantwoorden. En kan jeugdhulp inzetten als dat nodig is. Gezinnen hoeven daardoor niet meer zo vaak in gesprek met verschillende organisaties.

Aandacht voor het hele gezin

De jeugdhulp kijkt naar hoe het met iedereen in het gezin gaat. Soms zijn er meer hulpvragen binnen één gezin. Gaat het goed met de ouders of verzorgers? Dan kunnen zij hun kinderen vaak ook beter helpen. Misschien hebben de ouders of verzorgers ondersteuning nodig bij het opvoeden. Dan is er ook hulp voor hen.

Hulp die aansluit

Iedereen is verschillend. Professionals proberen daarom te begrijpen wat een gezin nodig heeft. De jeugdhulp wordt daar zo goed mogelijk op aangepast. Bij gesprekken tussen professional en jongere wordt rekening gehouden met wat de jongere prettig vindt. Een gesprek kan bijvoorbeeld thuis gevoerd worden, maar ook op school of in een wijkcentrum. Als de jongere zich er maar goed bij voelt. Hetzelfde geldt voor de ouders of verzorgers.

Voorkomen van problemen

RondomJou en Kracht helpen niet alleen bij het oplossen van problemen. Maar juist ook bij het voorkomen ervan. De professionals schatten zo goed mogelijk in waar de risico’s liggen binnen een gezin. Door dit te bespreken kunnen grotere problemen voorkomen worden.

Samenwerking in de wijk

Soms is jeugdhulp niet nodig, of past andere hulp beter. Ook dan kunnen rondomJou en Kracht helpen. Bijvoorbeeld met een goed gesprek. Of door samen te kijken wie uit de eigen omgeving kan helpen. Dat kunnen vrienden of kennissen zijn, maar ook andere organisaties in de wijk. Organisaties waar iedereen welkom is. Of organisaties die specialistische hulp geven. Allemaal samen vormen zij een basis voor hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Hulp bij het gezond, gelukkig en vol kansen opgroeien in de stad.

Heb je een vraag?

Stel je vraag aan ons. Wij gaan op zoek naar een antwoord. Nieuwe vragen en antwoorden komen op de website.