Direct naar content

RondomJou en Kracht partners in jeugdhulp

Persbericht 7 juli 2023

Op vrijdag 7 juli hebben wethouder Hilbert Bredemeijer (Jeugd) en bestuurders Margo van Rheenen en Janna Steinbusch van twee samenwerkingsverbanden, rondomJou en Kracht jeugd en gezin, hun handtekening gezet onder de overeenkomst Doorontwikkeling Jeugd- en Gezinshulp. RondomJou en Kracht gaan samen met de gemeente op basis van partnerschap de jeugdhulp vanaf 2024 verzorgen voor de komende 8 jaar. Samen zijn zij zijn verantwoordelijk voor preventie, basiszorg en specialistische jeugdhulp in Den Haag. De twee samenwerkingsverbanden gaan ieder een deel van de stad bedienen.

“Dit is een mooie mijlpaal waarbij we het partnerschap bekrachtigen. Samen staan we voor de bestaanszekerheid en kansengelijkheid van alle jongeren in de stad. Kwetsbare kinderen moeten altijd direct geholpen kunnen worden. We verlangen tegenwoordig voor steeds meer problemen een oplossing van een professional, terwijl de samenleving nog steeds tot heel veel in staat is. De visie op het belang van het sociale netwerk delen we met elkaar,” zegt wethouder Hilbert Bredemeijer over de aanstaande samenwerking.

“Dit is een geweldige kans om het jeugddomein eenvoudiger, duidelijker en toegankelijk in te richten. Wij versterken de basis door er specialisten aan toe te voegen, zonder te verwijzen. En wij zijn aanwezig in de wijk om samen met de partners preventief en collectief te kunnen doen wat nodig is voor het kind en de gezinnen in den Haag”, aldus Janna Steinbusch van Kracht.

“Deze transformatie zullen we uiteraard in samenspraak met de gemeente en het andere samenwerkingsverband Kracht vormgeven. Maar dit kan natuurlijk niet zonder de jongeren en gezinnen zelf. Voor hen doen wij het als rondomJou. Het herwinnen van vertrouwen, het bieden van passende hulp en vooral het geven van regie zijn daarbij voor ons belangrijk. Maar vooral ook met stakeholders, zoals onderwijs, huisartsen en jeugdbescherming,” geeft Margo van Rheenen van rondomJou aan.

Opgave

Een toenemend aantal hulpvragen, bijna 190 jeugdaanbieders, een Jeugdwet die tekortkomingen kent, dit alles maakt dat gemeente Den Haag nog steviger regie wil nemen op jeugdhulp in de stad. Den Haag wil alle kinderen en jongeren de kans geven om gezond, veilig en gelukkig op te groeien. Dat vraagt, wanneer dat nodig is, om goede en toegankelijke hulp en ondersteuning. Om dat beter mogelijk te maken wordt ingezet op gezins- en gebiedsgerichte jeugdhulp. Binnen het gezin staan problemen vaak niet op zichzelf, een gezinsgerichte aanpak is zodoende cruciaal.

Deze verandering gaat veel vragen. Daarom is zorgcontinuïteit erg belangrijk en is er volle aandacht om ervoor te zorgen dat kinderen en gezinnen niet tussen wal en schip raken. Op korte termijn verandert er niet direct iets voor de jeugdigen en gezinnen, we zetten er op in de overgang voor hen soepel te laten verlopen.

Uitgangspunten

Den Haag is een stad met grote verschillen per stadsdeel en wijk. Ook op het gebied van (mentale) gezondheid en de hulpvragen die hieruit voorkomen. De focus ligt vanaf 2024 meer op het gezin als geheel omdat problemen van kinderen nooit los staan van de gezinssituatie of de problemen van ouders. Om ouders en jeugdigen sneller hulp en ondersteuning te kunnen bieden komt er per gebied één organisatie van preventie tot specialistische jeugdhulp, met één aanspreekpunt. Jeugdhulpprofessionals krijgen meer ruimte om te doen wat nodig is. En er wordt meer geïnvesteerd op preventie en het versterken van ondersteuning uit de omgeving van kinderen en jongeren. Problemen die horen bij het opvoeden en opgroeien kunnen in het persoonlijke netwerk besproken worden. Dat doen de samenwerkingsverbanden en de gemeente samen met (in)formele organisaties, netwerken in de wijk en netwerken rond de mensen zelf, die vaak veel groter zijn dan zij zelf door hebben.

Heb je een vraag?

Stel je vraag aan ons. Wij gaan op zoek naar een antwoord. Nieuwe vragen en antwoorden worden op de website geplaatst.