Direct naar content

Manifest Opvoeden en opgroeien in Den Haag

We werken toe naar een gezamenlijk visiedocument of manifest ‘Opgroeien en opvoeden in Den Haag’.

Het manifest is een stevig fundament voor de samenwerking de komende acht jaar waar we met elkaar op kunnen bouwen. Het heeft als doel:

  • Commitment uitspreken door de gemeente, de samenwerkingsverbanden en de belangrijke partners in de stad zoals de huisartsen, scholen, gecertificeerde instellingen en maatschappelijke organisaties, om volgens de uitgangspunten en leidende principes van het manifest te werken.
  • Elkaar (aan)spreken en scherp houden of we met elkaar volgens de gedeelde visie van het manifest handelen en daarmee op de goede weg zitten.
  • Als hulpbron (kompas) bij het maken van (toekomstige) keuzes, en bij het opstellen van gebieds- of wijkgerichte ontwikkelagenda ’s met partners in de wijk.

We maken:

  • een vertaling naar de vier gebieden: Wat zijn hier de belangrijkste vraagstukken?
  • de voornemens in het manifest concreet: wat betekenen de uitgangspunten en leidende principes voor jouw gedrag? Wat ga je anders doen?
  • dit manifest met elkaar in verschillende bijeenkomsten, met verschillende betrokken organisaties. Vandaag staat de inbreng van de jeugdhulpprofessional centraal. We gaan in gesprek over o.a de volgende onderwerpen: Wat wil en helpt een jeugdige nou echt? Sterke wijken en sterke scholen, Patronen die we willen doorbreken, de juiste ondersteuning op de juiste plek.

 

Download het visuele verslag van de dialoogsessies met jeugdhulpprofessionals (maandag 11 december 2023)

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt met informatie over nieuwe bijeenkomsten en andere updates over het manifest.

 

Foto’s: Martijn Beekman

Heb je een vraag?

Stel je vraag aan ons. Wij gaan op zoek naar een antwoord. Nieuwe vragen en antwoorden worden op de website geplaatst.